KodelisteService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for innsyn i kommunerelaterte data via Web Services.
Operasjoner
findAlleKodelister
Beskrivelse:
Finner alle kodelister i systemet.
Request:
Response:
out : Array med Kode
en liste med kodelister