KommuneService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for innsyn i kommunerelaterte data via Web Services.
Operasjoner
findAlleKommuner
Beskrivelse:
Finner alle kommuner i landet.
Request:
Response:
out : kommune:Kommune[]
en liste med kommuner
Beskrivelse:
Finner kommune for gitt kommunenr.
Request:
kommunenr : string
description
Response:
out : kommune:Kommune
kommunen med kommunenr lik kommunenr