PantebokService ()
Beskrivelse:
Interface mot eksternapi service for å hente informasjon om dokument i panteboken.
Operasjoner
harHoveddokument
Beskrivelse:
Returnerer true hvis dokument har et hoveddokument i panteboken som bruker har adgang til.
Request:
pantebokDokumentIdent : pantebok:PantebokDokumentIdent
år, dokumentnummer, og embete for dokumentet
Response:
out : boolean
true hvis dokument har et hoveddokument i panteboken som bruker har adgang til, ellers false