RapportService ()
Beskrivelse:
Interface mot eksternapi service for å generere rapporter.
Operasjoner
createAdresseEnkelRapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Enkel Adresserapport
Request:
sokemodel : matrikkelsok:AdressesokModel
AdressesokModel
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
createAdresseMassivRapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Massiv Adresserapport
Request:
sokemodel : matrikkelsok:AdressesokModel
AdressesokModel
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
createAdresseendringsRapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Adresseendringsrapport
Request:
kommuneId :
description
fra :
description
til :
description
endringskilder : []
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
createAdresseSosiRapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Adresse SOSI rapport
Request:
sokemodel : matrikkelsok:AdressesokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
createAdresseEnkelSosi45Rapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage 'Adresse enkel SOSI rapport' for SOSI-versjon 4.5
Request:
sokemodel : matrikkelsok:AdressesokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
createMatrikkelenhetKontrollRapport
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage kontrollrapport matrikkelenhet på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen

Denne metoden er innført i versjon 2.4.

Request:
kommuneId :
description
exporttype : string
"TEKST" eller "SOSI"
bestaendeUtgatte :
0 (alle matrikkelenheter), 1 (bestående matrikkelenheter), 2 (utgåtte matrikkelenheter)
Response:
out :
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage kontrollrapport adresse på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen

Denne metoden er innført i versjon 2.3.

Request:
kommuneId :
description
exporttype : string
"TEKST" eller "SOSI"
Response:
out :
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage kontrollrapport bygg på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen

Denne metoden er innført i versjon 2.4 og erstatter createByggKontrollRapport

Request:
kommuneId :
description
exporttype : string
"TEKST" eller "SOSI"
bestaendeUtgatte :
0 (alle bygg), 1 (bestående bygg), 2 (utgåtte bygg)
Response:
out :
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage kontrollrapport bygg på tekstbasert utskrift eller på SOSI-format for hele kommunen
Request:
kommuneId :
description
exporttype : string
"TEKST" eller "SOSI"
Response:
out :
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage ByggRapport

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
bygningsokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
description
byggklasser : string
streng med kommaseparert liste over bygg subklasser, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge klasser
subrapporter : string
streng med kommaseparert liste over mulige subrapporter som skal være med i rapport, gyldige verdier er "hjemmelshavere","tiltakshavere","kontaktpersoner","bruksenheter","etasjer","kulturminner"
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage BygningTotalRapport

Denne metoden er utgått. Bruk createbyggRapport.

Request:
bygningsokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
description
bygningstyper : string
streng med kommaseparert liste over bygningstyper, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge typer
hjemmelshavere :
description
tiltakshavere :
description
kontaktpersoner :
description
bruksenheter :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Massiv Bygningsrapport

Denne metoden er utgått. Bruk createbyggRapport.

Request:
abstractBygningsokModel :
description
bygningstyper : string
streng med kommaseparert liste over bygningstyper, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge typer
hjemmelshavere :
description
tiltakshavere :
description
kontaktpersoner :
description
bruksenheter :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Bygning SOSI rapport
Request:
bygningsokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
description
bygningstyper : string
streng med kommaseparert liste over bygningstyper, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge typer
hjemmelshavere :
description
tiltakshavere :
description
kontaktpersoner :
description
bruksenheter :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage FKB Bygningsrapport
Request:
bygningsokModel : matrikkelsok:BygningsokModel
description
bygningstyper : string
streng med kommaseparert liste over bygningstyper, gyldige verdier "Bygning" eller "Bygningsendring", eksempelvis: "Bygning,Bygningsendring" vil gi begge typer
hjemmelshavere :
description
tiltakshavere :
description
kontaktpersoner :
description
bruksenheter :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport for statistikk over boligbygging for aktuell kommune

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
kommuneId :
description
fra :
description
til :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over bygningstypestatistikk for aktuell kommune.

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
kommuneIdent :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Sefrakrapport
Request:
sefraksokModel :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage samlet rapport for matrikkelenhet
Request:
matrikkelenhetId : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage samlet rapport for matrikkelenhet - uten kart
Request:
matrikkelenhetId : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage kommunal tilleggsdel rapport for matrikkelenhet
Request:
matrikkelenhetId : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage matrikkelbrev.

Merk at for å produsere denne rapporten må bruker ha matrikkelfører rettighet.

Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage Enkel rapport for Matrikkelenhet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage massiv matrikkelenhetsrapport
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage nabolisterapport

Denne metoden er utgått. Bruk createNabolisteMedFormatvalg.

Request:
kommuneId :
description
matrikkelenhetId : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
matrikkelenhetIds : []
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage nabolisterapport på tekstbasert- eller PDF-exporttype.

Denne metoden er innført i versjon 2.4.

Request:
kommuneId :
description
matrikkelenhetId : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
description
matrikkelenhetIds : []
description
exporttype : string
"PDF" eller "TEKST"
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over ikke fullførte matrikkelenheter.

Denne metoden er utgått. Bruk createSamletRapportRestanserOppmaling.

Request:
kommuneIdent :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over nåværende restanser over oppmålingsforretninger for aktuell kommune.

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
kommuneIdent :
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over matrikkelenheter med ikke fullførte oppmålingsforretninger.

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
matrikkelenhetForForretningsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetForForretningsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over matrikkelenheter med ikke fullført grensepunktmerking.

Denne metoden er innført i versjon 3.10.

Request:
matrikkelenhetForForretningsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetForForretningsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over matrikkelenheter med mangler ved matrikkelføringskrav.

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
matrikkelenhetForForretningsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetForForretningsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over midlertidige forretninger for aktuell kommune.

Denne metoden er innført i versjon 2.2.

Request:
matrikkelenhetForForretningsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetForForretningsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over sefrakobjekter og bygningsstatus.

Denne metoden er innført i versjon 2.3.

Request:
sefrakstatussokModel : sefrak:SefrakstatussokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage matrikkelkart enkel rapport på SOSI 3.4 formatet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage matrikkelkart fullstendig rapport på SOSI 4.0 formatet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage matrikkelkart enkel dekTeig rapport på SOSI 4.0 formatet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
SOSI-rapport for teiger uten matrikkelnr. Kan få både teiger hvor matrikkelnr mangler og hvor matrikkelnr vann mangler.
Request:
kommuneId :
kommune som rapport skal lages for
teigerUtenMatrikkelnummer : boolean
true hvis rapporten skal finne teiger uten matrikkelnr (Mnr mangler)
vannteigerUtenMatrikkelnummer : boolean
true hvis rapporten skal finne vannteiger uten matrikkelnr (Mnr vann mangler)
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over Representasjonspunkt for alle teiger på matrikkelenhet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over representasjonspunkt for hovedteig på matrikkelenhet
Request:
matrikkelenhetsokModel : matrikkelsok:MatrikkelenhetsokModel
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over vegendringer
Request:
kommuneId :
description
fra :
description
til :
description
endringskilder : []
description
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over veghistorikk
Request:
sokemodell :
VegHistorikksokModel
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over matrikkelenheter med ufullstendig geometri.
Request:
kommuneId :
kommunen rapporten skal kjøres for
utenTeigUtenBygg : boolean
om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig og uten bygg
utenTeigMedBygg : boolean
om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig, men med bygg
attekant : boolean
om det skal letes opp matrikkelenheter med åttekantede teiger med én fiktiv teiggrense som eneste grense
medFiktivExterior : boolean
om det skal letes opp matrikkelenheter med teig med bare fiktive grenser i ytterkant
Response:
out :
JobbId Id for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport over kretser
Request:
sokemodel :
KretssokModel
Response:
out :
JobbIdent ident for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport med grunnboksutskrift.
Request:
utvalg :
hvilke grunnboksdata som skal hentes ut for hvilken matrikkelenhet
Response:
out :
JobbIdent for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forespørsel om å lage rapport med ny grunnboksutskrift.
Request:
utvalg :
hvilke grunnboksdata som skal hentes ut for hvilken matrikkelenhet
Response:
out :
JobbIdent for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Sender forspørsel om å lage rapport med grunnboksinformasjon fra grunnboka via matrikkelen.
Request:
matrikkelenhetIdent : matrikkelenhet:MatrikkelenhetIdent
ident for matrikkelenhet man ønsker informasjon om
utelat : []
eventuelle identer for tidligere matrikkelenheter man ikke vil ha grunnboksinformasjon om.
historisk : boolean
inkluder historiske grunnboksutskrifter
fodselsnummer : boolean
inkluder fødselsnummer
Response:
out :
JobbIdent for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.
Beskrivelse:
Finner rapporter for pålogget bruker som har blitt lagt i kø for offline prosessering.
Request:
statusListe :
liste av jobbstatuser som jobben kan ha. Hvis listen er tom blir alle statuser akseptert
Response:
out : []
liste av Jobb for pålogget bruker
Beskrivelse:
Henter rapport-jobb som har blitt ferdig.

Dersom rapporten har status 'Feil', returneres en soap:Fault med en teknisk feilmelding om hva som gikk galt ved produksjon av rapporten.

Request:
jobbId :
id på jobb
Response:
out :
Matrikkelrapport som inneholder informasjon om hvorfra rapporten kan lastes ned
Beskrivelse:
Sletter rapport-jobb som har blitt ferdig eller som ligger i kø. Rapporter som er i færd med å bli prossesert vil få status "slettes" inntil jobben er ferdig prossesert
Request:
jobbIds : []
description
Response:
out : []
liste av Ids som er blitt slettet
Beskrivelse:
Sender forspørsel om å lage rapport med hoveddokumenter fra panteboken via matrikkelen.
Request:
pantebokDokumentIdenter : []
identer for de pantebokdokumenter man ønsker hoveddokument for
Response:
out :
JobbIdent for rapporten, benyttes for å hente ut ferdig rapport.