RettighetService ()
Beskrivelse:
Dette er en tjeneste for å sjekke hvilke rettigheter man har via Web Services.
Operasjoner
harLesEierforholdRettighet
Beskrivelse:
Request:
brukernavn : string
description
Response:
out : boolean
Beskrivelse:
Request:
brukernavn : string
description
kommunenr : string
description
Response:
out : boolean
Beskrivelse:
Sjekker om en bruker kan hente ut Grunnboksinformsjon.

Denne metoden er innført i versjon 2.5.

Request:
brukernavn : string
description
kommunenr : string
description
Response:
out : boolean
Beskrivelse:
Sjekker om en bruker har Matrikkelførerrettighet.

Denne metoden er innført i versjon 2.5.

Request:
brukernavn : string
description
kommunenr : string
description
Response:
out : boolean
Beskrivelse:
Request:
brukernavn : string
description
Response:
out : boolean
Beskrivelse:
Request:
brukernavn : string
description
Response:
out : boolean