http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType GenerellKretstypeKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Kretstype (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}GenerellKretstypeKode (extension)

Documentation
Generell kretstype for kretser. De generelle kretstypene er grunnkrets, valgkrets, kirkesogn, postnummerområde og tettsted.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}GenerellKretstypeKode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}KommunalKretstypeKode (extension)

Local Usage
KommunalKretstypeKode, KommunalKretstypeKode, KommunalKretstypeKode

Source
<xs:complexType name="GenerellKretstypeKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="adressens:Kretstype"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.