http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType Krets

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Krets (extension)

Documentation
Kretser er en administrativ eller statistisk inndeling av en kommune. Noen kretser går over flere kommuner. Kretsene kan være av forskjellige typer, f.eks. grunnkrets.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (navn, ident, sogn )
</...>


Nested Element Summary
adressens:KretsIdentident
          Ident som unikt identifiserer kretsen. 
xs:stringnavn
          Kretsens navn. 
xs:intsogn
          Dette elementet gis kun ut for klientversjon 2.5 eller senere. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
Adresse, Adresse, Adresse

Source
<xs:complexType name="Krets">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="navn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="ident" type="adressens:KretsIdent">
</xs:element>
<xs:element name="sogn" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.