http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse
complexType Veg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse}Veg (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (adressenavn?, vegIdent, kortAdressenavn?, stedsnummer? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringadressenavn
          Navn på gate, veg, sti, plass eller område som ført i matrikkelen. 
xs:stringkortAdressenavn
          En forkortelse av adressenavnet dersom dette er på mer enn 22 tegn. 
xs:stringstedsnummer
          Stedsnummer hentet fra Stedsnavn. 
adressens:VegIdentvegIdent
          Ident som unikt identifiserer vegen. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindAlleVegerResponse, FindAlleVegerResponse, FindAlleVegerResponse, FindVegerForIdentResponse, FindVegerForIdentResponse, FindVegerForIdentResponse

Source
<xs:complexType name="Veg">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="adressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="vegIdent" type="adressens:VegIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kortAdressenavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="stedsnummer" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.