namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse

See:
Description
Element Summary
FindAdresserForBygningRequest 
FindAdresserForBygningResponse 
FindAdresserForIdentRequest 
FindAdresserForIdentResponse 
FindAdresserForIdRequest 
FindAdresserForIdResponse 
FindAdresserForMatrikkelenhetRequest 
FindAdresserForMatrikkelenhetResponse 
FindAdresserForVegRequest 
FindAdresserForVegResponse 
FindAlleVegerRequest 
FindAlleVegerResponse 
FindVegerForIdentRequest 
FindVegerForIdentResponse 

 

Complex Type Summary
Adresse 
AdresseIdent 
AdressetilleggsnavnKildeKode Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.  
GenerellKretstypeKodeGenerell kretstype for kretser. 
KommunalKretstypeKodeKretstyper som bare er gyldig i en kommune. 
KretsKretser er en administrativ eller statistisk inndeling av en kommune. 
KretsIdent 
KretstypeKodeliste over tillatte kretstyper. 
MatrikkeladresseAdresse i form av et gårds- og bruksnummer og eventuelt et festenummer, eventuelt også et undernummer (Matrikkelforskriften § 2j) Matrikkeladresse er adresseidentifikasjon i et område der det ikke er tildelt vegadresse. 
MatrikkeladresseIdent 
Veg 
VegadresseAdresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). 
VegadresseIdent 
VegIdent 

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.