http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/adresse

elements
FindAdresserForBygningRequest
FindAdresserForBygningResponse
FindAdresserForIdentRequest
FindAdresserForIdentResponse
FindAdresserForIdRequest
FindAdresserForIdResponse
FindAdresserForMatrikkelenhetRequest
FindAdresserForMatrikkelenhetResponse
FindAdresserForVegRequest
FindAdresserForVegResponse
FindAlleVegerRequest
FindAlleVegerResponse
FindVegerForIdentRequest
FindVegerForIdentResponse

complexTypes
Adresse
AdresseIdent
AdressetilleggsnavnKildeKode
GenerellKretstypeKode
KommunalKretstypeKode
Krets
KretsIdent
Kretstype
Matrikkeladresse
MatrikkeladresseIdent
Veg
Vegadresse
VegadresseIdent
VegIdent