http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType Bruksenhet

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Bruksenhet (extension)

Documentation
Med bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager, dvs. et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. (Fra merknadene til matrikkelforskriften §3.)
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (antallRom, antallBad, antallWC, bruksareal, bruksenhetIdent, bruksenhetstypeKode, kjokkenKode, skalUtga? )
</...>


Nested Element Summary
xs:intantallBad
          Antall bad i bruksenheten, inkludert rom med dusj. 
xs:intantallRom
          Antall rom for varig opphold, f.eks. 
xs:intantallWC
          Antall toalett i bruksenheten. 
xs:doublebruksareal
          Alt bruksareal som hører til bruksenheten, uansett etasje. 
bygningns:BruksenhetIdentbruksenhetIdent
           Ident for bruksenhet.  
bygningns:BruksenhetstypeKodebruksenhetstypeKode
          Hva bruksenheten brukes til. 
bygningns:KjokkenKodekjokkenKode
          Bruksenhetens tilknytning til kjøkken. 
xs:booleanskalUtga
          Angir om bruksenheten skal utgå ved ferdigstillelse av ombygging. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
Bygg, Bygg, Bygg

Source
<xs:complexType name="Bruksenhet">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="antallRom" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="antallBad" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="antallWC" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element name="bruksareal" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="bruksenhetIdent" type="bygningns:BruksenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="bruksenhetstypeKode" type="bygningns:BruksenhetstypeKode">
</xs:element>
<xs:element name="kjokkenKode" type="bygningns:KjokkenKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="skalUtga" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.