http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType BygningsendringIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}ByggIdent (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}BygningsendringIdent (extension)

Documentation
Unik ident for Bygningsendring.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? bygningsnr lopenr
</...>


Nested Element Summary
xs:longbygningsnr
          En entydig identifikasjon av bygningen. 
xs:intlopenr
           Løpenummer for Bygningsendring.  
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Bygningsendring, Bygningsendring, Bygningsendring

Source
<xs:complexType name="BygningsendringIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="bygningns:ByggIdent">
<xs:sequence>
<xs:element name="lopenr" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.