http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType BygningstatusHistorikk

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}BygningstatusHistorikk (restriction)

Documentation
Hvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått. Inneholder historikk. En bygning kan få samme status flere ganger. Dato for statusen kan mangle, men registrert dato skal alltid være satt for nye historikker.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(dato?, registrertDato?, bygningstatusKode )
</...>


Nested Element Summary
bygningns:BygningstatusKodebygningstatusKode
          Hvilken status, f.eks. 
xs:datedato
          Datoen hvor bygningen nådde statusen. 
xs:dateregistrertDato
          Registrert dato legges automatisk på ved innlegging i matrikkelen. 
Local Usage
Bygg, Bygg, Bygg

Source
<xs:complexType name="BygningstatusHistorikk">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="dato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="registrertDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="bygningstatusKode" type="bygningns:BygningstatusKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.