http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType BygningstatusKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}BygningstatusKode (extension)

Documentation
Lovlige statuser for bygningstiltak, rekkefølgen på tallverdiene er av betydning. En bygnings gjeldende status er vanligvis dens status med høyest tallkode.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
Bygg, Bygg, Bygg, BygningstatusHistorikk, BygningstatusHistorikk, BygningstatusHistorikk

Source
<xs:complexType name="BygningstatusKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Kode"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.