http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning
complexType Kontaktperson

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning}Kontaktperson (restriction)

Documentation
Etter matrikkelforskriften § 3(1) b) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for bygning. I følge merknadene til denne bestemmelsen kan det registreres flere kontaktpersoner til hver bygning og disse kan ha ulike roller, f.eks. tiltakshaver eller forretningsfører. Typiske eksempler på kontaktperson er byggherre og ansvarlig søker. Kontaktperson har en person med dennes rolle, samt dato for personens ikrafttreden i rollen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(id, kontaktpersonKode, person )
</...>


Nested Element Summary
xs:longid
           Kontaktpersonens faktiske id.  
bygningns:KontaktpersonKodekontaktpersonKode
          Type kontaktforhold som personen/organisasjonen har mot bygget. 
personns:Personperson
           Person knyttet til kontaktpersonen.  
Local Usage
Bygg, Bygg, Bygg

Source
<xs:complexType name="Kontaktperson">
<xs:sequence>
<xs:element name="id" type="xs:long">
</xs:element>
<xs:element name="kontaktpersonKode" type="bygningns:KontaktpersonKode">
</xs:element>
<xs:element name="person" type="personns:Person">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.