namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning

See:
Description
Element Summary
FindBygningerForAdresseRequest 
FindBygningerForAdresseResponse 
FindBygningerForIdRequest 
FindBygningerForIdResponse 
FindBygningerForMatrikkelenhetRequest 
FindBygningerForMatrikkelenhetResponse 
FindBygningForIdentRequest 
FindBygningForIdentResponse 
FindBygningstyperRequest 
FindBygningstyperResponse 

 

Complex Type Summary
AvlopsKode Kodeliste over ulike typer avløp.  
BruksenhetMed bruksenhet menes bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. 
BruksenhetIdent Ident for bruksenhet.  
BruksenhetstypeKode Oversikt over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.  
ByggSuperklasse som realiseres gjennom Bygning og Bygningsendring.. 
ByggIdent Entydig identifikator for bygg.  
BygningBygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller en av en eller annen grunn utgått bygning. 
BygningIdent Unik ident for Bygning.  
BygningsendringBygningsendring beskriver endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. 
BygningsendringIdent Unik ident for Bygningsendring.  
BygningsendringsKode Koder for hvordan bygningsendringen bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.  
BygningsIntervallIdent Unik identifikator for bygningsintervall.  
BygningstatusHistorikkHvilken status en bygning har og hvilke den har gjennomgått. 
BygningstatusKodeLovlige statuser for bygningstiltak, rekkefølgen på tallverdiene er av betydning. 
BygningstypeKode Koder for hva bygget er brukt til.  
EnergikildeKodeLovlige energikilder, definert på nye byggesaksblanketter fra NBR. 
EtasjeEtasje i bygning. 
EtasjeplanKodeEtasjeplanbetegnelse. 
KjokkenKode Kodeliste over tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.  
KontaktpersonEtter matrikkelforskriften § 3(1) b) omfatter matrikkelen opplysninger om kontaktperson for bygning. 
KontaktpersonKode Kontaktpersonkode kan være enten tiltakshaver eller kontaktperson.  
NaringsgruppeKode Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre.  
OpprinnelsesKode Angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert i GAB eller matrikkel.  
OppvarmingsKodeKodeliste som viser hovedoppvarmingsystemene i bygning. 
VannforsyningsKode Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet.  

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.