http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/bygning

elements
FindBygningerForAdresseRequest
FindBygningerForAdresseResponse
FindBygningerForIdRequest
FindBygningerForIdResponse
FindBygningerForMatrikkelenhetRequest
FindBygningerForMatrikkelenhetResponse
FindBygningForIdentRequest
FindBygningForIdentResponse
FindBygningstyperRequest
FindBygningstyperResponse

complexTypes
AvlopsKode
Bruksenhet
BruksenhetIdent
BruksenhetstypeKode
Bygg
ByggIdent
Bygning
BygningIdent
Bygningsendring
BygningsendringIdent
BygningsendringsKode
BygningsIntervallIdent
BygningstatusHistorikk
BygningstatusKode
BygningstypeKode
EnergikildeKode
Etasje
EtasjeplanKode
KjokkenKode
Kontaktperson
KontaktpersonKode
NaringsgruppeKode
OpprinnelsesKode
OppvarmingsKode
VannforsyningsKode