http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
complexType Eierforhold

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}Eierforhold (restriction)

Documentation
Superklasse for alle typer eierforhold mot matrikkelenhet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(matrikkelenhetIdent, eierforholdKode? )
</...>


Nested Element Summary
eierforholdns:EierforholdKodeeierforholdKode
          Type eierforhold som blir registrert gjennom matrikkelen eller som kommer fra Tinglysingssystemet. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenhet som eierforholdet gjelder for. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}Eierforhold (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}IkkeTinglystEierforhold (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold (extension)
| |
| +--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}PersonIkkeTinglystEierforhold (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}Kontaktinstans (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}TinglystEierforhold (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}MatrikkelenhetTinglystEierforhold (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold}PersonTinglystEierforhold (extension)

Local Usage
FindEierforholdForMatrikkelenhetResponse, FindEierforholdForNrResponse, FindEierforholdForPersonResponse, FindEierforholdResponse, IkkeTinglystEierforhold, Kontaktinstans, TinglystEierforhold

Source
<xs:complexType name="Eierforhold">
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="eierforholdKode" nillable="true" type="eierforholdns:EierforholdKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.