http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
element FindEierforholdForNrRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindEierforholdForNrRequest>
(nr, kommunenr, matrikkelContext )
</FindEierforholdForNrRequest>


Nested Element Summary
xs:stringkommunenr
          Kommune det skal søkes etter eierforhold i. 
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
xs:stringnr
          Fødselsnummer eller organisasjonsnummer på en person eller organisasjon. 
Source
<xs:element name="FindEierforholdForNrRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="nr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.