http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold
element FindEierforholdForPersonRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindEierforholdForPersonRequest>
(delAvNavn, kommunenr, matrikkelContext )
</FindEierforholdForPersonRequest>


Nested Element Summary
xs:stringdelAvNavn
          Delstreng i etternavn på en person eller navn på organisasjon. 
xs:stringkommunenr
          Kommune det skal søkes etter eierforhold i. 
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
Source
<xs:element name="FindEierforholdForPersonRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="delAvNavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kommunenr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.