http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/eierforhold

elements
FindEierforholdForMatrikkelenhetRequest
FindEierforholdForMatrikkelenhetResponse
FindEierforholdForNrRequest
FindEierforholdForNrResponse
FindEierforholdForPersonRequest
FindEierforholdForPersonResponse
FindEierforholdRequest
FindEierforholdResponse
FindMatrikkelenheterForPersonRequest
FindMatrikkelenheterForPersonResponse

complexTypes
Eierforhold
EierforholdKode
IkkeTinglystEierforhold
Kontaktinstans
MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold
MatrikkelenhetTinglystEierforhold
PersonIkkeTinglystEierforhold
PersonTinglystEierforhold
TinglystEierforhold