http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
complexType Kode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Sub Types
{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}EndringsKildeKode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}KoordinatsystemKode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MalemetodeKode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}NoyaktighetsKlasseKode (extension)

Local Usage
EndringsKildeKode, KoordinatsystemKode, MalemetodeKode, NoyaktighetsKlasseKode

Source
<xs:complexType abstract="true" name="Kode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="kodeverdi" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="beskrivelse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="kodenr" type="xs:long">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.