http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
complexType KoordinatsystemKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}KoordinatsystemKode (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...
  epsgKode = xs:int
  oracleSRID = xs:int
  sosiKode = xs:int>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 

Attribute Summary
 xs:intepsgKode
          EPSG-kode for koordinatsystemet. 
 xs:intoracleSRID
          Oracle koordinatsystem-verdi for "Spatial Reference System Identifier". 
 xs:intsosiKode
          Tallet som representerer koordinatsystemet i SOSI-standarden. 

Attribute Detail

epsgKode

EPSG-kode for koordinatsystemet.

Type:
xs:int
Use:
optional
Form:
unqualified

oracleSRID

Oracle koordinatsystem-verdi for "Spatial Reference System Identifier".

Type:
xs:int
Use:
optional
Form:
unqualified

sosiKode

Tallet som representerer koordinatsystemet i SOSI-standarden.

Type:
xs:int
Use:
optional
Form:
unqualified

Source
<xs:complexType name="KoordinatsystemKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Kode">
<xs:attribute name="oracleSRID" type="xs:int">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sosiKode" type="xs:int">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="epsgKode" type="xs:int">
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.