http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
complexType Kvalitet

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kvalitet (restriction)

Documentation
Beskrivelse av kvaliteten (målemetode og nøyaktighet) på stedfestingen. Kvalitet angir hvordan data for koordinatene til et punkt er framkommet (målemetode) og hvilken nøyaktighet de kan tillegges.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(malemetodeKode, noyaktighet )
</...>


Nested Element Summary
fellesns:MalemetodeKodemalemetodeKode
          Metode som er brukt ved måling av geometrien i grunnriss. 
xs:intnoyaktighet
          Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. 
Local Usage
Representasjonspunkt

Source
<xs:complexType name="Kvalitet">
<xs:sequence>
<xs:element name="malemetodeKode" type="fellesns:MalemetodeKode">
</xs:element>
<xs:element name="noyaktighet" type="xs:int">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.