http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles
complexType MatrikkelContext

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelContext (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(sosiKode?, matrikkelKlientversjon )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringmatrikkelKlientversjon
          Denne har defaultverdi lik deployet versjon, men kan settes til en tidligere versjon om ønskelig. 
xs:intsosiKode
          Angir SOSI-kode for koordinatsystemet. 
Source
<xs:complexType name="MatrikkelContext">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="sosiKode" type="xs:int">
</xs:element>
<xs:element default="3.15.2.9" name="matrikkelKlientversjon" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.