namespace http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles

See:
Description
Element Summary
coordinatesDeprecated with GML version 3.1.0. 

 

Complex Type Summary
AndelBrøk som beskriver eierandel. 
BrukerIdent 
CoordinatesTypeTables or arrays of tuples. 
EndringsKildeKode 
IdentSuperklasse for alle identer i matrikkelen.  
ImplementationException 
Kode 
KoordinatsystemKode 
KvalitetBeskrivelse av kvaliteten (målemetode og nøyaktighet) på stedfestingen. 
MalemetodeKodeMetode som ligger til grunn for registrering av posisjon. 
MatrikkelContext 
MatrikkelObjectBase for alle hovedmatrikkelobjekter. 
NoyaktighetsKlasseKode 
PointTypeA Point is defined by a single coordinate tuple. 
Representasjonspunkt 
SelectionPolygon 

Schema http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles Description

Form

By default, local element declarations belong to this schema's target namespace.

By default, local attribute declarations have no namespace.


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.