http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles

elements
coordinates

complexTypes
Andel
BrukerIdent
CoordinatesType
EndringsKildeKode
Ident
ImplementationException
Kode
KoordinatsystemKode
Kvalitet
MalemetodeKode
MatrikkelContext
MatrikkelObject
NoyaktighetsKlasseKode
PointType
Representasjonspunkt
SelectionPolygon