http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
complexType Grunnforurensing

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing}Grunnforurensing (extension)

Documentation
Identene til matrikkelenhetene grunnforurensingen er tilknyttet.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (ident, lokalitetsnavn, pavirkningsgradKode, myndighetKode, vedtak*, matrikkelenhetIdent+, matrikkelforingsDato, forsvarsbygg? )
</...>


Nested Element Summary
xs:booleanforsvarsbygg
          Grunnforurensingen er en Forsvarsbygg-lokalitet. 
grunnforurensingns:GrunnforurensingIdentident
          Ident som unikt identifiserer denne grunnforurensingen. 
xs:stringlokalitetsnavn
          Navn på lokaliteten i Grunnforurensning. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          
xs:datematrikkelforingsDato
          Dato for når lokaliteten er ført inn i matrikkelen. 
grunnforurensingns:MyndighetKodemyndighetKode
          Ansvarlig forurensingsmyndighet for lokaliteten. 
grunnforurensingns:PavirkningsgradKodepavirkningsgradKode
          Mål for hvor alvorlig forurensingssituasjonen på lokaliteten er. 
grunnforurensingns:Vedtakvedtak
          Sett av vedtakene knyttet til grunnforurensingen. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="Grunnforurensing">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="ident" type="grunnforurensingns:GrunnforurensingIdent">
</xs:element>
<xs:element name="lokalitetsnavn" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="pavirkningsgradKode" type="grunnforurensingns:PavirkningsgradKode">
</xs:element>
<xs:element name="myndighetKode" type="grunnforurensingns:MyndighetKode">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="vedtak" type="grunnforurensingns:Vedtak">
</xs:element>
<xs:group ref="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentGruppe">
</xs:group>
<xs:element name="matrikkelforingsDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="forsvarsbygg" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.