http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
complexType GrunnforurensingIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing}GrunnforurensingIdent (extension)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? lokalitetsnr
</...>


Nested Element Summary
xs:stringlokalitetsnr
          Entydig identifikasjon av grunnforurensingslokaliteter. 
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Grunnforurensing

Source
<xs:complexType name="GrunnforurensingIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element name="lokalitetsnr" type="xs:string">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.