http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing
element FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse>
grunnforurensinger*
</FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse>


Nested Element Summary
grunnforurensingns:Grunnforurensinggrunnforurensinger
          De grunnforurensingene som ble funnet, hvis noen. 
Source
<xs:element name="FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="grunnforurensinger" type="grunnforurensingns:Grunnforurensing">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.