http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/grunnforurensing

elements
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetRequest
FindGrunnforurensingerForMatrikkelenhetResponse

complexTypes
Grunnforurensing
GrunnforurensingIdent
MyndighetKode
PavirkningsgradKode
Vedtak
VedtakstypeKode