http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kodeliste

elements
FindAlleKodelisterRequest
FindAlleKodelisterResponse