http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommune

elements
FindAlleKommunerRequest
FindAlleKommunerResponse
FindKommuneRequest
FindKommuneResponse

complexTypes
Kommune
KommuneIdent