http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType AdresseReferanse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}AdresseReferanse (restriction)

Documentation
Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst. Kommunal tilleggsdel.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(referanse, adresseReferanseKode )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:AdresseReferanseKodeadresseReferanseKode
           Kode for type referanse.  
xs:stringreferanse
           Referanse i arkivet eller annen informasjon.  
Local Usage
AdresseTillegg

Source
<xs:complexType name="AdresseReferanse">
<xs:sequence>
<xs:element name="referanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="adresseReferanseKode" type="kommunetilleggns:AdresseReferanseKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.