http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType BygningsReferanse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}BygningsReferanse (restriction)

Documentation
Referanse til arkiver hvor bygningen behandles. Kan også være viktige datoer eller egenskaper til bygget. Referansen har en kode for referansetype og en tekst.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(referanse, bygningsReferanseKode )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:BygningReferanseKodebygningsReferanseKode
          Kode for type referanse. 
xs:stringreferanse
          Referanse til kommunalt arkiv, datoer uten egne felt og visse typer kodet informasjon. 
Local Usage
BygningTillegg

Source
<xs:complexType name="BygningsReferanse">
<xs:sequence>
<xs:element name="referanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="bygningsReferanseKode" type="kommunetilleggns:BygningReferanseKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.