http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType Kommentar

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}Kommentar (restriction)

Documentation
Kommentarer knyttet til bygning, adresse, matrikkelenhet, veg eller krets. Kommentarene har en kode for kommentartype samt en tekst, saksnr og etatskode.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(dato, tekst, saksnr?, kommentarTypeKode, etatsKode )
</...>


Nested Element Summary
xs:datedato
          Dato for innlagt kommentar. 
kommunetilleggns:EtatsKodeetatsKode
           Angir hvilken etat som har lagt inn kommentaren.  
kommunetilleggns:KommentarTypeKodekommentarTypeKode
           Angir hvilken type kommentar som er registrert.  
xs:stringsaksnr
          Saksnummer. 
xs:stringtekst
          Tekstlig kommentar. 
Local Usage
AdresseTillegg, BygningTillegg, KretsTillegg, MatrikkelenhetTillegg, VegTillegg

Source
<xs:complexType name="Kommentar">
<xs:sequence>
<xs:element name="dato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element name="tekst" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="saksnr" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kommentarTypeKode" type="kommunetilleggns:KommentarTypeKode">
</xs:element>
<xs:element name="etatsKode" type="kommunetilleggns:EtatsKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.