http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType KretsReferanse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}KretsReferanse (restriction)

Documentation
Saksreferanse på kretsen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på kretsen. Saksreferansen har en kode for referansetype og en tekst.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(referanse, kretsReferanseKode )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:KretsReferanseKodekretsReferanseKode
           Kode for type referanse.  
xs:stringreferanse
          Referanse i arkivet eller annen informasjon. 
Local Usage
KretsTillegg

Source
<xs:complexType name="KretsReferanse">
<xs:sequence>
<xs:element name="referanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="kretsReferanseKode" type="kommunetilleggns:KretsReferanseKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.