http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType MaterialeIYtterveggKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}MaterialeIYtterveggKode (extension)

Documentation
Konstant kodeliste for bygningers materiale(r) i yttervegg. De materialtyper som utgjør mer enn en fjerdepart av konstruksjonene i yttervegger.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
BygningTillegg

Source
<xs:complexType name="MaterialeIYtterveggKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Kode"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.