http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType MatrikkelenhetReferanse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}MatrikkelenhetReferanse (restriction)

Documentation
Referanse på matrikkelenheten til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på endommen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(referanse, matrikkelenhetReferanseKode )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferanseKodematrikkelenhetReferanseKode
          Lovlige koder for referanser til matrikkelenhet, teig, teiggrense og grensepunkt. 
xs:stringreferanse
           Referanse i arkivet eller annen informasjon.  
Local Usage
MatrikkelenhetTillegg

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetReferanse">
<xs:sequence>
<xs:element name="referanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelenhetReferanseKode" type="kommunetilleggns:MatrikkelenhetReferanseKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.