http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType MatrikkelenhetReferanseKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}MatrikkelenhetReferanseKode (extension)

Documentation
Lovlige koder for referanser til matrikkelenhet, teig, teiggrense og grensepunkt. Angir kilde for referanse. Listen er konvertert fra GAB, med unntak av jordskiftesak og målebrevsnummer som konverteres til forretningsdata.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
MatrikkelenhetReferanse, Referanse

Source
<xs:complexType name="MatrikkelenhetReferanseKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Kode"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.