http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType VegReferanse

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}VegReferanse (restriction)

Documentation
Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på vegen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(referanse, vegReferanseKode )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringreferanse
          Referanse i arkivet eller annen informasjon. 
kommunetilleggns:VegReferanseKodevegReferanseKode
          Kode for type referanse. 
Local Usage
VegTillegg

Source
<xs:complexType name="VegReferanse">
<xs:sequence>
<xs:element name="referanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element name="vegReferanseKode" type="kommunetilleggns:VegReferanseKode">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.