http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
complexType VegTillegg

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg}VegTillegg (restriction)

Documentation
Kommunal tilleggsdel for veg.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(vegIdent, vegReferanse*, kommentar* )
</...>


Nested Element Summary
kommunetilleggns:Kommentarkommentar
          Kommentarer knyttet til bygning, adresse, matrikkelenhet, veg eller krets. 
adressens:VegIdentvegIdent
           Kommunal tilleggsdel for veg.  
kommunetilleggns:VegReferansevegReferanse
          Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. 
Local Usage
FindVegTilleggForIdentResponse

Source
<xs:complexType name="VegTillegg">
<xs:sequence>
<xs:element name="vegIdent" type="adressens:VegIdent">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="vegReferanse" type="kommunetilleggns:VegReferanse">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="kommentar" type="kommunetilleggns:Kommentar">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.