http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg
element FindMatrikkelenhetTilleggRequest

Properties
This component is not nillable.

Model
<FindMatrikkelenhetTilleggRequest>
(matrikkelenhetsokModel, matrikkelContext )
</FindMatrikkelenhetTilleggRequest>


Nested Element Summary
fellesns:MatrikkelContextmatrikkelContext
          
matrikkelsokns:MatrikkelenhetsokModelmatrikkelenhetsokModel
           Søkemodell for matrikkelenheter det skal hentes kommunetilleggsinformasjon fra.  
Source
<xs:element name="FindMatrikkelenhetTilleggRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="matrikkelenhetsokModel" type="matrikkelsokns:MatrikkelenhetsokModel">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelContext" type="fellesns:MatrikkelContext"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.