http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kommunetillegg

elements
FindAdresseTilleggForIdentRequest
FindAdresseTilleggForIdentResponse
FindAdresseTilleggRequest
FindAdresseTilleggResponse
FindBygningTilleggForIdentRequest
FindBygningTilleggForIdentResponse
FindBygningTilleggRequest
FindBygningTilleggResponse
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentRequest
FindMatrikkelenhetTilleggForIdentResponse
FindMatrikkelenhetTilleggRequest
FindMatrikkelenhetTilleggResponse
FindVegTilleggForIdentRequest
FindVegTilleggForIdentResponse

complexTypes
AdresseReferanse
AdresseReferanseKode
AdresseTillegg
BrukAvGrunnKode
BygningReferanseKode
BygningsReferanse
BygningTillegg
EtatsKode
FundamenteringsKode
HorisontalBarekonstrKode
KildePrivatVannforsyningKode
Kommentar
KommentarTypeKode
KretsReferanse
KretsReferanseKode
KretsTillegg
MaterialeIYtterveggKode
MatrikkelenhetReferanse
MatrikkelenhetReferanseKode
MatrikkelenhetTillegg
PrivatKloakkRensingsKode
Referanse
RenovasjonsKode
VegReferanse
VegReferanseKode
VegTillegg
VertikalBarekonstrKode