http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/kulturminne

elements
FindKulturminnerForBygningRequest
FindKulturminnerForBygningResponse
FindKulturminnerForMatrikkelenhetRequest
FindKulturminnerForMatrikkelenhetResponse

complexTypes
EnkeltminneArtKode
EnkeltminneBygning
KategoriKode
Kulturminne
KulturminneArtKode
KulturminneIdent
VernetypeKode