http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType ArealIForretning

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}ArealIForretning (restriction)

Documentation
Komponent brukt i forretning for å koble matrikkelenhet mot forretning og for å kunne angi matrikkelenhetens arealendring og rolle i forretningen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(areal, matrikkelenhetIdent, rolleIForretningKode, omnummerertFra?, omnummerertTil? )
</...>


Nested Element Summary
xs:doubleareal
           Areal i kartplanet som går til fradrag eller tillegg for Matrikkelenheten i forretningen.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetIdent
          Identen til matrikkelenheten. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentomnummerertFra
          MatrikkelNr som Matrikkelenheten hadde før omnummerering. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentomnummerertTil
          MatrikkelNr som Matrikkelenheten fikk etter omnummerering. 
matrikkelenhetns:RolleIForretningKoderolleIForretningKode
           Matrikkelenhetens rolle i forretning (f.eks om den er avgiver eller mottaker av areal, -eller bare er berørt).  
Local Usage
Forretning, Forretning, Forretning

Source
<xs:complexType name="ArealIForretning">
<xs:sequence>
<xs:element name="areal" type="xs:double">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelenhetIdent" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="rolleIForretningKode" type="matrikkelenhetns:RolleIForretningKode">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="omnummerertFra" nillable="true" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="omnummerertTil" nillable="true" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.