http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType EiendomsTypeKode

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Kode (extension)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}EiendomsTypeKode (extension)

Documentation
Type matrikkelenhet. De fem matrikkelenhetstypene er: Grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (kodeverdi, beskrivelse, kodenr? )
</...>


Nested Element Summary
xs:stringbeskrivelse
          En tekstlig beskrivelse av den enkelte kodeverdi. 
xs:longkodenr
          Internt entydig nummer innen kodetypen. 
xs:stringkodeverdi
          En kodeverdi i basen som kan presenteres for brukeren. 
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
Matrikkelenhet, Matrikkelenhet, Matrikkelenhet

Source
<xs:complexType name="EiendomsTypeKode">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Kode"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.