http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType ForretningIdent

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}Ident (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}ForretningIdent (extension)

Documentation
Ident som unikt identifiserer foretningen. Består av løpenummer for forretningen.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
unikId? lopenr
</...>


Nested Element Summary
xs:longlopenr
          Løpenummer for forretning. 
xs:longunikId
          Id-verdien for det objektet identen er ident for. 
Local Usage
Forretning, Forretning, Forretning

Source
<xs:complexType name="ForretningIdent">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:Ident">
<xs:sequence>
<xs:element name="lopenr" type="xs:long">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.