http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType JordskifteKrevd

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/felles}MatrikkelObject (restriction)
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}JordskifteKrevd (extension)

Documentation
JordskifteKrevd inneholder opplysning om at det er satt fram krav om sak for jordskifteretten, jf. matrikkelforskriften § 46. JordskifteKrevd ligger bare lagret i matrikkelen mens kravet er under behandling.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
versjon (jordskifteKrevdFortDato, jordskifteReferanse?, matrikkelenhetId+ )
</...>


Nested Element Summary
xs:datejordskifteKrevdFortDato
          Når opplysningen er ført i matrikkelen. 
xs:stringjordskifteReferanse
          Referanse til det saksnummeret jordskifteretten benytter.  
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetId
           Identene til matrikkelenhetene som kravet er knyttet til.  
xs:longversjon
          Kontrollfelt som muliggjør oppdatering av objekter med passiv låsing. 
Local Usage
FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse, FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse, FindJordskifteKrevdForMatrikkelenhetResponse

Source
<xs:complexType name="JordskifteKrevd">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="fellesns:MatrikkelObject">
<xs:sequence>
<xs:element name="jordskifteKrevdFortDato" type="xs:date">
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="jordskifteReferanse" type="xs:string">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="matrikkelenhetId" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.