http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet
complexType MatrenhForSamlaFastEdm

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{http://matrikkel.statkart.no/eksternapi/innsyn/v3/modell/matrikkelenhet}MatrenhForSamlaFastEdm (restriction)

Documentation
Komponent brukt i samlaFastEiendom for å koble matrikkelenhet mot samlaFastEiendom, og for å kunne angi om matrikkelenheten er hovedmatrikkelenhet i samlaFastEiendom.
Properties
This component is not nillable.

Model
<...>
(id?, samlaFastEiendom, matrikkelenhetId, hovedmatrikkelenhet )
</...>


Nested Element Summary
xs:booleanhovedmatrikkelenhet
          Hvilken matrikkelenhet som er hovedmatrikkelenhet i samla fast eiendom.  
xs:longid
          Persistent id for denne komponenten. 
matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdentmatrikkelenhetId
          Identen til en av matrikkelenhetene som er knyttet til SamlaFastEiendom.  
matrikkelenhetns:SamlaFastEiendomsamlaFastEiendom
          SamlaFastEiendom denne matrikkelenheten er knyttet til. 
Local Usage
SamlaFastEiendom, SamlaFastEiendom, SamlaFastEiendom

Source
<xs:complexType name="MatrenhForSamlaFastEdm">
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long">
</xs:element>
<xs:element name="samlaFastEiendom" type="matrikkelenhetns:SamlaFastEiendom">
</xs:element>
<xs:element name="matrikkelenhetId" type="matrikkelenhetns:MatrikkelenhetIdent">
</xs:element>
<xs:element name="hovedmatrikkelenhet" type="xs:boolean">
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.